Základní údaje

DISKUS, spol. s r.o.

Address:
Sokolovská 154
180 00, Praha 8
Czech Republic
ID.NO.: 41195183
Phone: +420-227030212
Location:PAV Z / 008A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.04.01.05 Fibres, lines, strings