Základní údaje

DIN-TECHNIK spol. s.r.o.

Address:
Pekná cesta 15
831 52, Bratislava
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-905613492

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.04.01 Accessories of belt and chain drives