Základní údaje

Danfoss s.r.o.

Address:
Jihlavská 1558/21
140 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 60471158
Phone: +420-283014111
Location:PAV Z / 043

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01.08 Research in the field of industrial automation