Základní údaje

Czech Industry Photo

Address:
č. p. 66
739 25, Žabeň
Czech Republic
ID.NO.: 2767287
Phone: +420-730595962
Location:PAV Z / 009A

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.21 Marketing