Základní údaje

CSC JÄKLEKÉMIA Hungária Kft.

Address:
Infopark Sétány 1
1117, Budapest
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-14810358
+36-12043048
Location:PAV E / 032

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.01.10.02 Cleaning and degreasing agents