CZ

Ekoinwentyka Sp. z o.o.

Adresa:
Szyb Walenty 26
41-700 Ruda Slaska
Polsko
IČO:
Telefon:
+48-602341067
Umístění:
PAV V / 059
Veletrh:
MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Ekoinwentyka Ltd. je polská, dynamicky rostoucí společnost, působící na trhu již 10 let a nabízí širokou škálu inženýrských služeb souvisejících s ochranou životního prostředí, včetně dodávky kompaktního skrápěcího bioreaktoru (CTBB) pro biologické čištění vzduchu z VOC a pachy. Příjemci technologie CTBB jsou provozy s problémy nadměrných emisí VOC a pachů, včetně lakoven, potravinářských provozů, provozů odpadového hospodářství, čistíren odpadních vod, provozů dřevařského, chemického a petrochemického průmyslu. Použití reaktoru CTBB umožňuje splnit emisní normy. Prostřednictvím plné automatizace procesů zajišťujeme: kontrolu, dohled, kontrolu nákladů, parametrů a pracovní nasazení. Proces se provádí při nízké teplotě (30 °C) a při atmosférickém tlaku, proto jsou provozní náklady procesu nízké. Technologie CTBB se vyznačuje:
1. Nízké provozní náklady na provoz procesu
a. Nízká spotřeba energie
b. Není potřeba katalyzátorů
c. Nízká poruchovost instalace
d. Nízké náklady na údržbu, také díky vysokému stupni automatizace řídicího procesu a on-line monitoringu prováděného výrobcem
e. Žádné poplatky za emise CO2 a NOx
2. Dlouhá životnost instalace
3. Absence nebezpečí výbuchu
4. Vysoká úroveň snížení znečištění
5. Vysoká environmentální účinnost
a. Nedochází k tvorbě sekundárních škodlivin
b. Žádné emise NOx a CO2

Značky vystavovatele

Compact Trickle Bed Bioreactors

www.ekoinwentyka.pl

08.05.05.01 Bioreaktory

Biotechnology

www.ekoinwentyka.pl

08.22.99 Ekologické technologie pro průmysl jiné

Biodegradation of VOCs and odors

www.ekoinwentyka.pl

08.01.09.03 Biologická zařízení pro odstranění odpadních látek ve vzdušinách

Firmy zastoupené vystavovatelem

Ekoinwentyka Ltd.

Polsko