Základní údaje

Cognexa, s.r.o.

Address:
Pribinova 25
811 09, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 50637401
Phone: +421-258275800
Location:PAV P / 084

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Machine learning solutions for machine vision and data analytics.