Základní údaje

Chemmet LLC

Address:
prosp.25 Oktyabrya, 28A
188350, Gatchina, Leningrad region
Russian Federation
ID.NO.: 4705045167
Phone: +7-9112200041
Location:PAV Z / 087

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 15.03.01.01 Reinforcing fibres