Základní údaje

Česká rozvojová agentura

Address:
Nerudova 3
118 50, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 75123924
Phone: +420-251108130
Location:PAV P / 060

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.01 State authorities, governmental institutions