Základní údaje

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Adresa:
Dittrichova 21
128 01, Praha 2
Česká republika
IČO: 00001171
Telefon: +420-224907576
Umístění:PAV Z / 046

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.
Díky více než 20leté zkušenosti se agentura stala expertem na podporu českých vývozců a jejich první volbou při cestě za exportními úspěchy.
CzechTrade poskytuje široké portfolio služeb, jejichž výhodou je provázanost a komplexnost. Zaměřuje se na exportní poradenství se zacílením na jednotlivé obory. Vývozcům přináší informace o poptávkách a exportních příležitostech.
Služby v zahraničí jsou především individuálního charakteru a často se opírají o dlouhodobou exportní strategii konkrétní firmy. Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade šíří dobré jméno České republiky a prezentují nejen úspěchy průmyslu, ale i originalitu, inovace a kvalitu českých výrobků.
Pomáhají zahraničním firmám najít vhodného tuzemského obchodního partnera. CzechTrade přispívá i k rozšíření exportního vzdělání zaměstnanců českých firem, kterým poskytuje odborné programy se specializací na různé fáze podnikání.
Přínosy pro exportéry:
- síť více než 50 zahraničních kanceláří
- exportní úspěchy českých firem
- úspora času a minimalizace rizik
- více navázaných obchodních kontaktů

Certifikáty

ISO 9001:2015.