Základní údaje

Cech instalatérů ČR

Address:
Přívorská 6
181 00, Praha 8
Czech Republic
ID.NO.: 43003770
Phone: +420-283852098
Location:PAV C / 040

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33.02.02 Interest unions, interest associations