Základní údaje

CANGZHOU BOHAI NEW AREA

Address:

Cangzhou
China
ID.NO.:  
Phone:
WWW:  
Location:PAV Z / 069

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu