Základní údaje

BUFAB CZ s.r.o.

Address:
Kaštanová 34
620 00, Brno - Tuřany
Czech Republic
ID.NO.: 25561260
Phone: +420-545563222
Location:PAV V / 067

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.09.01 Connecting materials

Product categorie: 02.09.01.01 Screws