Základní údaje

Beijing Li De Vast Metallurgical Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Address:
LV Zhou Development Zone, Miyun District
Beijing
China
ID.NO.:  
Phone: +86-1063461297
WWW:  
Location:PAV Z / 022

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories