Základní údaje

Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

Adresa:
Tovární 2147
753 01, Hranice
Česká republika
IČO:  
Telefon: +420-603229842
Umístění:PAV A2 / 008

Firma vystavuje na stánku:

ALFA FAIRS s.r.o.