Základní údaje

Axians redtoo s.r.o.

Address:
Na Pankráci 1683/127
140 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 24236594
Phone: +420-226231000
Location:PAV Z / 043

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.05.05.10 Optimizing systems