Základní údaje

AVEK LLC

Address:
53220 Red Prospect
630049, Novosibirsk
Russian Federation
ID.NO.:  
Phone: +7-9994522450
WWW:  
Location:PAV Z / 072

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories