CZ

Asociace korozních inženýrů, z.s.

Adresa:
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice
Česká republika
IČO:
45249067
Telefon:
+420-605765560
Umístění:
PAV V / 009
Veletrh:
MSV

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. AKI sdružuje firmy a výzkumné pracovníky, korozní inženýry, techniky a další osoby aktivní v oblasti protikorozní ochrany působící na území České republiky a Slovenska.
Cílem AKI je dlouhodobě snižovat ztráty způsobené korozí šířením a poskytováním přístupu k informacím, předáváním znalostí, vzděláváním studentů i zkušených pracovníků a zvyšováním všeobecného povědomí o korozní ochraně.
Členem AKI se může po schválení výborem stát fyzická nebo právnická osoba se zájmem o problematiku koroze a protikorozní ochrany s bydlištěm (sídlem) na území České republiky nebo Slovenska.
AKI pořádá každoroční kurz dvousemestrální kurz Korozní inženýr, jednosemestrální kurz Korozní technik a kratší semináře a školení s různorodou tématikou. Pořádá také každoroční konferenci Koroze a protikorozní ochrana a vydává odborný časopis Koroze a ochrana materiálu. V roce 2017 pořádala největší korozní konferenci v Evropě, EUROCORR, s účastí 1530 korozních vědců a zástupců firem z celého světa.