Základní údaje

AS 24 Česká republika s.r.o.

Address:
Pobřežní 620/3
186 00, Praha 8
Czech Republic
ID.NO.: 61060151
Phone: +420-224890592
Location:PAV A2 / 048

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu