Základní údaje

AMTECH, spol. s r.o.

Address:
Hradišťská 887
687 08, Buchlovice
Czech Republic
ID.NO.: 47905085
Phone: +420-541225215

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.14.01 Robot peripherals and accessories