Základní údaje

AMBICA ENTERPRISES

Address:
1ST Floor Above Canara Bank Chandigarh Road Mahilpur
146105, Hoshiarpur
India
ID.NO.:  
Phone: +91-9815570060

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories