Základní údaje

Amazon Logistic Prague s.r.o.

Address:
U Trati 216
252 61, Dobrovíz
Czech Republic
ID.NO.: 01380991
Phone:
WWW:  
Location:PAV C / 034

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.08.03 Conveyers for lump materials transport