Základní údaje

Airvolute s.r.o.

Address:
Mikovíniho 217/4
917 01, Trnava
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-949244437
Location:PAV V / 162

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories