Základní údaje

Air Liquide CZ & SK

Adresa:
Jinonická 804/80
150 00, Praha 5
Česká republika
IČO: 26461609
Telefon: +420-257290310
+420-257290384

Air Liquide Slovakia s.r.o.

Adresa:
Prievozská 4/A
821 09, Bratislava
Slovensko
Telefon: +421-258101051
Umístění:PAV V / 048E

Firma vystavuje na stánku:

FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA

Profil

Etablovaný dodavatel průmyslových, potravinářských a speciálních plynů.