Základní údaje

Agdata s.r.o.

Adresa:
Nové sady 988/2
602 00, Brno
Česká republika
IČO: 05171750
Telefon: +420-774066255
+420-739350021
Umístění:PAV V / 120

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Systém Agdatacity.cz byl vyvinut českou vývojářskou pro zpřístupnění lokálních informací o kvalitě ovzduší a meteorologických podmínkách v reálném čase. Samosprávy tak mohou efektivně a ekonomicky informovat občany a chránit tak jejich zdraví.
Všechna zařízení v rámci služby Agdatacity.cz jsou postavena na nejmodernějších bezdrátových a senzorových technologiích a vyvíjena a vyráběna v České republice. Naměřená data jsou bezpečně archivována a zpřístupněna prostřednictvím hostované stránky nebo widgetu, který lze integrovat do webových stránek samosprávy.
Kvalita ovzduší má výrazný vliv na naše zdraví. Její dlouhodobý špatný stav může zapříčinit vznik mnoha typů nádorových onemocnění, chronických respiračních chorob, ekzémů nebo alergií.
Naše moderní technologie umožňuje velmi snadné, ekonomicky dostupné, hyperlokální a dlouhodobé měření koncentrací mnoha typů zdraví nebezpečných látek jako je polétavý prach, oxid dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a troposférický ozon.
Stejně jako je důležité znát kvalitu ovzduší ve kterém žijeme, tak i sledování meteorologických podmínek je důležité. Díky meteostanicím je možnost lépe plánovat zásahy technických služeb, práce na zahrádkách, pohyb ohrožených skupin lidí ve venkovním prostředí při vysoké zátěži např. v létě. Každá meteostanice monitoruje teplotu a vlhkost vzduchu, úhrn srážek, směr a rychlost větru a tlak vzduchu.
Instalace meteostanice může také pomoci při interpretaci dat ze senzorů kvality vzduchu (např. směr větru a jeho vliv na zvýšení naměřených veličin).
V současné době působíme v České a Slovenské republice, kde máme již desítky instalací. V příštím roce bude možné instalovat tato zařízení i v dalších evropských zemích a jinde v zahraničí.
Agdata rovněž působí v rámci precizního zemědělství a digitalizace farem.