Základní údaje

ACRO GROUP s.r.o.

Address:
Františka Diviše 1275/1a
104 00, Praha - Uhříněves
Czech Republic
ID.NO.: 26420694
Phone: +420-267311682
Location:PAV Z / 049

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.07.01 Elements of combustion engines