Základní údaje

Accut Machinery Co. Ltd.

Address:
No. 572 Zhongshan Road
116021, Dalian
China
ID.NO.:  
Phone: +86-41184804589
Location:PAV Z / 030

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.01.01 Lathes