Základní údaje

A. Pee Communication

Address:
1046/5A, Vashist Colony, Ward 5, Mohan Nagar
136118, Kurukshetra
India
ID.NO.:  
Phone: +91-7404488881

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 11.10.01 Hand hammers