Základní údaje

Zhejiang Huanyu Bearing Co.,Ltd.

Address:
Zhejiang Huanbearing Co.,Ltd.
324200, Changshan
China
ID.NO.:  
Phone: +86-13867019345
+86-13905702908
Location:PAV H / 037
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.54.01 HV and VHV switches