Základní údaje

ZHEJIANG HUANYU BEARING CO., LTD.

Address:
Fuzeshan Zigang Street Changshan, Zhejiang
324200, Quzhou
China
ID.NO.:  
Phone: +86-5705689002
Location:PAV H / 017
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.40.03 Ball bearings