Základní údaje

Zhejiang Department of Commerce

Address:
No. 468, Yan An Road
310006, Hangzhou
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57187051863
WWW:  
Location:PAV A1 / 001
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02.33 Organisations, institutions