Základní údaje

Yanfeng Automotive Interiors

Address:
Apollo Business Centrum II, Prievozská ulica 4/A, blok B
821 09, Bratislava
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +421-248298111
Location:PAV A1 / 027
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories