Základní údaje

WE REFACTOR IT, organizační složka

Address:
Plynárenská 291
261 01, Příbram 1
Czech Republic
ID.NO.: 28921569
Phone: +420-603165884
Location:PAV P / 130A
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories