Základní údaje

VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

Address:
Ruská 2887/101
706 02, Ostrava - Vítkovice
Czech Republic
ID.NO.: 25816039
Phone: +420-595955934
+420-725494801
Location:PAV V / 114
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.02.01.01 Accessories of pig iron production equipment