Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Address:
nám. T. G. Masaryka 275
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 70883521
Phone: +420-576031222
Location:PAV P / 136A
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01.01 Basic and applied research