Základní údaje

SUNGHUN Universal Joints

Address:
24, Gajeong-ro 87 bron-gil
404810, Seo-Gu Inchon
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +82-325733061
+82-325731314
Location:PAV Z / 067
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories