Základní údaje

STROYMASHSERVICE PTE

Address:
29-A Sevanskaya Str.
115516, Moscow
Russian Federation
ID.NO.:  
Phone: +7-4957856575
+7-4957856436
Location:PAV A2 / 041
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.13 Hydraulic filters