Základní údaje

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Adresa:
Průmyslová 1038, Staré Město
739 61, Třinec
Česká republika
IČO: 47674539
Telefon: +420-558535680
Umístění:PAV P / 052
Veletrh: MSV

Firma vystavuje na stánku:

Národní strojírenský klastr, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Nabízíme:
 Technologické celky pro modernizace a nové investice zejména v oblasti hutního průmyslu jako např.:
• Ocelárny (ocelové hutní pánve, mezipánve, šrotové a převážecí vozy, pojízdné mísiče, manipulátor pro bourání vyzdívek aj.)
• Zařízení plynulého odlévání oceli (licí proudy, vodící válečkové segmenty, oscilační stoly, startovací tyče aj.)
• Zařízení válcoven (dopravníkové cesty, nůžky na sochory, vběhové a výběhové stoly, manipulátory, rovnací, tryskací, svazkovací, loupací, hrotovací linky; defektoskopické linky, brusky bram, bloků, sochorů a kruhových kontislitků, ostřik okují, kalibrační a poutní válce pro válcovny trub aj.)
• Zařízení koksoven (koksovací baterie, zařízení pro mletí uhlí, vyhrnovací vozy, pásové a podávací dopravníky, pěchovací stroje, vyhrnovací vozy, výtlačný stroj, stoupačky, separátor dehtu, kolenové skříně, spékací stroje - lepičky aj.)
• Zařízení aglomerací (ocelové konstrukce odprášení, aglomerační vozíky, skládkové jeřáby, drtiče, zakladač – zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky aj.)

 Jednoúčelové stroje a zařízení vč. (pily a brusky pro žáruvzdorné materiály, bourací manipulátory vyzdívek pánví; hrotovací linky trubek, speciální jeřáby a manipulátory aj.)
 Ocelové konstrukce vč. montáže (haly a stavební konstrukce)
 Offshore ocelové konstrukce a svařence opracované na CNC strojích vč. povrchových úprav
 Tlakové nádoby, tepelné výměníky a komponenty pro energetiku
 Volně kované výkovky vč. tepelného zpracování a opracování na hotovo ze speciálních a vysoce legovaných ocelí
 Vývoj a konstrukce technologických zařízení (detailní zpracování výrobně-technické dokumentace)

Certifikáty

EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007