Základní údaje

Straaltechniek International Slovakia s.r.o.

Address:
Jesenná 8500/8
080 05, Prešov
Slovakia
ID.NO.: 47674008
Phone: +421-908187173
Location:PAV E / 048
Trade fair: Pro Fintech

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14.01.02 Blasting machines