Základní údaje

STILL ČR spol. s r.o.

Address:
Štěrboholská 102
102 19, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 49354469
Phone: +420-274001428
+420-274001411
Location:VP A / 001
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.06.03 Battery trucks