Základní údaje

Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje

Address:
Hynaisova 10
779 11, Olomouc
Czech Republic
ID.NO.: 00299308
Phone: +420-588488408
Location:PAV Z / 027
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.03.02 Programmes for regional development