Základní údaje

SimpleJohn s.r.o.

Address:
U družstva Práce 1468/60, Braník
140 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 03981622
Phone: +420-606802784
+420-606844441
Location:PAV C / 049
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories