Základní údaje

Shanghai Electric (Group) Corporation

Address:
No. 212 Qinjiang Road
200233, Shanghai
China
ID.NO.:  
Phone: +86-2123196211
Location:PAV A1 / 026
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories