Základní údaje

RGMT Group, spol. s r.o.

Address:
Ve Vilách 451/8
266 01, Beroun
Czech Republic
ID.NO.: 62968165
Phone:
+420-602617212
Location:PAV C / 008
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.30.03 3D printers for prototyping

Product categorie: 07.05.01.08 Industrial control computers