Základní údaje

PURE SOLVE Česká republika, spol. s r.o.

Address:
Petrská 1168/29
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 25133918
Phone: +420-283981730
Location:PAV E / 035
Trade fair: Pro Fintech

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories