Základní údaje

Otto Oehme GmbH

Address:
Industriestraße 20
90584, Allersberg
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-917698050
Location:PAV P / 098
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.40.01 Cleaning machines