Základní údaje

NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.

Address:
No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area
315193, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo
China
ID.NO.:  
Phone: +86-57427882700
+86-57428822856
Location:PAV H / 007
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.10.01.01 Hydraulic valves

Product categorie: 03.10.03.03 Hydrodynamic couplings