Základní údaje

MODPACK SYSTEM s.r.o.

Address:
Dlouhá 730/35
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 04849698
Phone: +420-775202031
Location:VP GA / 002
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 10.23.05 Turn-key packaging solutions