Základní údaje

MIRU D&P LTD.

Address:
Rm 403, 24, Digital-ro 27-gil
08381, Guro-gu, Seoul
South Korea
ID.NO.:  
Phone: +82-27613022
+82-1086303406
Location:PAV Z / 067
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories