Základní údaje

MetCata GmbH

Address:
Dr.-Gerbl-Strasse 15
86916, Kaufering
Germany
ID.NO.:  
Phone: +49-81919690747
Location:PAV P / 094
Trade fair: MSV

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories